/
/

Webbföreläsning om Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem SOSFS 2011:9

Socialstyrelsen har tagit fram en film om föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Filmen är 25 minuter lång. Du kan välja att se hela filmen eller delar av den.

Hela filmen

Om du inte kan se filmen här kan du antingen se filmen direkt på Vimeo eller öppna den här sidan i en annan webbläsare, till exempel Chrome, Firefox, Safari eller Edge.

 

Del 1 – Syfte med föreskrifterna samt kvalitetsbegreppet

Om du inte kan se filmen här kan du antingen se filmen direkt på Vimeo eller öppna den här sidan i en annan webbläsare, till exempel Chrome, Firefox, Safari eller Edge.

 

Del 2 – Styrmedel: processer och rutiner

Om du inte kan se filmen här kan du antingen se filmen direkt på Vimeo eller öppna den här sidan i en annan webbläsare, till exempel Chrome, Firefox, Safari eller Edge.

 

Del 3 – Systematiskt förbättringsarbete

Om du inte kan se filmen här kan du antingen se filmen direkt på Vimeo eller öppna den här sidan i en annan webbläsare, till exempel Chrome, Firefox, Safari eller Edge.

 

Del 4 – Dokumentation, personalens medverkan och standarder

Om du inte kan se filmen här kan du antingen se filmen direkt på Vimeo eller öppna den här sidan i en annan webbläsare, till exempel Chrome, Firefox, Safari eller Edge.