Lagar

Sjukvården och socialtjänsten och de som ger vård och stöd måste följa olika lagar och föreskrifter.

Sjukvården ska bland annat 
följa reglerna i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, patientlagen
och socialtjänsten ska följa Socialtjänstlagen, SoL.

Lagen om särskild service 
till vissa funktionshindrade, kallas också LSS.
LSS har regler för vilka personer 
som har rätt till stöd av sin kommun.

Du kan klaga på ett beslut
Du kan alltid klaga på ett beslut
och du kan anmäla vård eller socialtjänst
om du tycker att de gjort fel 
eller inte följt lagen.
Det gör du hos Inspektionen för vård och omsorg,
på den här länken.

De viktigaste lagarna för Socialstyrelsens arbete är:
Hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen,
socialtjänstlagen, lagen om yrkesverksamhet 
på hälso- och sjukvårdens område, 
smittskyddslagen och miljöbalken.

Senast uppdaterad:
Publicerad: