Jämlik vård och omsorg

Alla människor ska få samma goda vård över hela Sverige.

Alla människor har samma rättigheter 
och är lika mycket värda.
Alla människor ska få samma goda vård
över hela Sverige.
Socialstyrelsen ska arbeta för det, 
men fortfarande finns mycket orättvis vård i Sverige.

Vården ska vara rättvis

Våra undersökningar visar 
att hälsan är olika 
hos människor som tjänar mer pengar
och hos dem som tjänar mindre pengar.

Många får inte rätt stöd

Våra undersökningar visar också
att olika människor 
får olika vård och behandling.
Många människor med funktionsnedsättning
får inte det stöd som de har rätt till.

Senast uppdaterad:
Publicerad: