Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Akut och kronisk smärta

Du har sökt på ett kursämne. Kursämnet beskriver den kompetens inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser.


Handledaren bedömer tillsammans med ST-läkaren i varje enskilt fall om det är relevant för ST-läkaren att delta i en eller flera kurser i ämnet.

Vill du söka efter fler kursämnen, gå till Sök kursämnen för ST

Akut och kronisk smärta

Målgrupp: När i utbildningen: Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17: Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8:
Internmedicin Till stor del: 1, 2, 8, 9
Till viss del: 4, 11
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11

Kurs i ämnet syftar till att ST-läkare ska kunna handlägga patienter med akut och kronisk smärta.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Genomföra och tolka en strukturerad smärtanalys.
  • Redogöra för somatiska, psykosociala och existentiella aspekter på smärta.
  • Planera för och initiera grundläggande läkemedelsbehandling enligt accepterade vetenskapliga principer.
  • Bedöma när man kan behöva rådgöra med smärtspecialist.
  • Redogöra för ickefarmakologiska behandlingsprinciper.

 

Kontakt