Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Revidering av kursämnen

För att hålla kursämnena aktuella är det viktigt att innehållet revideras vid behov. Det är därför möjligt att skicka in både förslag på revidering av befintliga kursämnen samt förslag på nya kursämnen.

Socialstyrelsen behandlar alla inkomna förslag under april och oktober. Förslagen granskas internt på Socialstyrelsen utifrån medicinska, pedagogiska och juridiska aspekter.

I det inskickade förslaget ska det framgå att samverkan har skett med representanter från de målgrupper som kursämnet berör. Samtliga förslag ska vara utformade i enlighet med de pedagogiska utgångspunkter som kursämnena har utarbetats från. Läs mer om detta under Om kursämnen som utbildningsstöd.

Fyll i ett av dokumenten nedan, beroende på om du har ett revideringsförslag eller om du har ett förslag på ett nytt kursämne, och skicka det till: kursamnen-st@socialstyrelsen.se.

Förslag på ett nytt kursämne.

Revideringsförslag på ett redan befintligt kursämne.