Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

På de här sidorna hittar du information om läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST), bland annat föreskrifter och allmänna råd, och de kunskapsstöd som berör specialiseringstjänstgöringen.

Socialstyrelsen arbetar bland annat med

Nytt regelverk från den 1 maj 2015

Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft. Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1 maj ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket.

Övergångsregler gör det möjligt för läkare som redan påbörjat sin ST att fullfölja denna utifrån det gamla regelverket (SOSFS 2008:17 med mål-beskrivningar) fram till den 30 april 2022.

Det går också att ansöka enligt den nya föreskriften, SOSFS 2015:8, även om man påbörjat sin ST före den 1 maj 2015 (SOSFS 2008:17), För att kunna göra det måste samtliga krav i den nya målbeskrivningen för specialiteten vara uppfyllda. En ansökan enligt SOSFS 2015:8 ska alltid göras på de SOSFS-intyg som tillhör den författningen. Den huvudansvarige handledaren ska skriva på intyget och ange vilken eller vilka delmål i den nya målbeskrivningen som utbildningsaktiviten avser. I och med detta överförs informationen i tidigare intyg till de intyg som hör till SOSFS 2015:8. De gamla intygen behöver inte skickas med i ansökan.

Det nya regelverket innehåller bland annat skärpta krav för kvalitetsgranskningen av ST, nya bestämmelser för tredjelandsspecialister, ny specialitetsindelning med sex nya specialiteter samt ny struktur i målbeskrivningarna.

Mer information om övergångsregler och ansökan finns i Frågor och svar om läkarnas ST

Vårdgivaren ansvarar för ST-tjänstgöringen

Varje vårdgivare som tar emot läkare för deras specialiseringstjänstgöring ansvarar för att det finns förutsättningar för en hög och jämn kvalitet på tjänstgöringen.

Socialstyrelsen tar fram föreskrifter, prövar ansökningar och tar fram stöd

Socialstyrelsen meddelar föreskrifter (bindande regler) och allmänna råd om läkarnas ST, inklusive målbeskrivningar, och prövar ansökningar om och utfärdar specialistkompetensbevis. Dessutom tar myndigheten fram vissa utbildningsmaterial och utbildningsstöd som bland annat riktar sig till ST-läkare, vårdgivare och andra som arbetar med läkarnas ST.

 

Stöd till handledarutbildning

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram ett stöd för den som utvecklar, tillhandahåller eller anordnar utbildning av handledare inom ST. Hit kan du vända dig om du har frågor om stöd till handledarutbildning.

Publicerat om detta ämne