Vulvasjukdomar och sexually transmitted infection (STI)

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren grundläggande kunskap om vulvasjukdomar och STI. ST-läkaren ska även känna till relevant lagstiftning.

Målgrupp
Obstetrik och gynekologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa de delar av smittskyddslagen som rör STI.
  • Redogöra för vanliga dermatoser i vulva.
  • Redogöra för vanliga sexuellt överförda infektioner som Klamydia, Gonorré, Herpes genitalis, Humant Papillom Virus (HPV), samt deras behandling och konsekvenserna av obehandlade infektioner.
  • Redogöra för vanliga tillstånd i vulva och vagina som bartholinit, candida, sår och bakteriell vaginos.
  • Redogöra för etiologi vid vaginism, vulvodyni och vestibulit.
  • Redogöra översiktligt för kroniska smärttillstånd i samband med dessa tillstånd.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: