Ultraljud

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskap om indikationer, tillämpning och tolkning av obstetriskt och gynekologiskt ultraljud.

Målgrupp
Obstetrik och gynekologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Praktiskt hantera en ultraljudsapparat, exempelvis för att optimera ultraljudsbilden.
 • Redogöra för säkerhet, artefakter och fallgropar vid ultraljudsundersökning.
 • Redogöra för indikationer för ultraljudsundersökning.
 • Särskilja normala från onormala ultraljudsfynd hos icke gravid kvinna och kvinna i tidig graviditet.
 • Fastställa chorionicitet i tidig graviditet.
 • Värdera ultraljudsfynd vid blödning i tidig graviditet.
 • Bedöma och värdera cervixlängd i andra och tredje trimestern.
 • Identifiera och värdera onormala fynd i uterus och adnexa.
 • Redogöra för metoderna för graviditetsdatering i andra trimestern, tillväxtultraljud och flödesundersökning vid placentainsufficiens.
 • Bedöma fostervattenmängd, fosterläge, hjärtaktivitet och placentaläge.
 • Redogöra för vanliga fostermissbildningar, screening av kromosomavvikelser samt invasiv och non-invasiv 
  fosterdiagnostik.
 • Reflektera kring etikfrågor vid ultraljudsdiagnostik.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: