Reproduktionsendokrinologi och infertilitet

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskaper i reproduktionsendokrinologiska förändringar, symtom, konsekvenser och behandlingar samt. Få kunskap om fertilitetsutredning inklusive bedömning av terapeutiska alternativ.

Målgrupp
Obstetrik och gynekologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för kvinnlig reproduktionsfysiologi under livscykeln.
 • Redogöra för olika endokrinologiska tillstånd som kan yttra sig genom menstruationsrubbningar.
 • Bedöma och behandla klimakteriebesvär.
 • Bedöma och exemplifiera olika menstruationscykelrelaterade psykologiska och somatiska tillstånd.
 • Redogöra för teorier bakom orsaker till och behandla endometrios.
 • Redogöra för olika orsaker till hirsutism och föreslå adekvat utredning och behandling.
 • Analysera och särskilja orsaker till infertilitet.
 • Redogöra för de vanligast orsakerna till infertilitet, samt dess utredning och behandling.
 • Redogöra för komplikationer vid assisterad befruktning.
 • Beskriva genetiska och anatomiska avvikelsers roll vid blödningsrubbning, infertilitet och missfall.
 • Kunna utreda upprepade missfall.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: