Komplicerad graviditet

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskap om handläggning av komplicerad graviditet och riskförlossning samt indikatorer för skärpt graviditetsövervakning.

Målgrupp
Obstetrik och gynekologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2
Till viss del: 3, 12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Identifiera och behandla Gram Positiva Streptokocker (GBS), Urinvägsinfektion (UVI), amnionit och sepsis under graviditet.
 • Identifiera andra infektioner och interkurrenta sjukdomar under graviditet.
 • Identifiera och redogöra för behandlingsprinciper vid graviditetsdiabetes och diabetes, samt redogöra för eventuella konsekvenser för graviditet.
 • Redogöra för flerbördsgraviditet, diagnostik och betydelse för graviditet och förlossning.
 • Redogöra för hypertonins och preeklampsins inverkan vid graviditet samt grunderna för behandling.
 • Redogöra för konsekvenserna av psykisk sjukdom och missbruk under graviditet.
 • Identifiera, diagnostisera och behandla hotande förtidsbörd samt genomföra en riskbedömning för barnet relaterat till graviditetslängd.
 • Redogöra för riskerna med överburenhet.
 • Identifiera och behandla de vanligaste hemostasrubbningarna.
 • Redogöra för orsaker till och konsekvenser av placentainsufficiens.
 • Diagnostisera och utreda intrauterin fosterdöd.
 • Tillsammans med erfaren specialist genomföra ett empatiskt krissamtal vid komplicerad graviditet och förlossning, samt reflektera kring genomförandet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: