Gynekologisk cancer inklusive screening

Kurser inom detta område syftar till att ge ST-läkaren grundläggande kunskap om etiologi och behandling av gynekologisk dysplasi och cancer.

Målgrupp
Obstetrik och gynekologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10
Till viss del: 12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för olika metoder för primärprevention av gynekologisk cancer.
  • Redogöra för orsaker till olika former av dysplasier och neoplasier i kvinnliga genitalia.
  • Identifiera symtom som kan inge misstanke om atypi eller cancer i kvinnliga genitalia och redogöra för utredning.
  • Redogöra för olika behandlings- och uppföljningsstrategier vid dysplasi i kvinnliga genitalia.
  • Redogöra för behandlingsprinciper och prognos vid olika former av gynekologisk cancer.
  • Tillämpa smärtbehandling och förklara principer för palliativ behandling.
  • Tillsammans med erfaren specialist genomföra ett empatiskt samtal vid givande av cancerbesked, samt reflektera över genomförandet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: