Abort, antikonception och missfall

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren grundläggande kunskap om abort och preventivmedel. ST-läkaren ska också kunna tillämpa relevant lagstiftning.

Målgrupp
Obstetrik och gynekologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för de viktigaste delarna i abortlagen, steriliseringslagen och andra lagar av betydelse.
  • Jämföra verkningsmekanismer, biverkningar och effektivitet av olika preventivmetoder, inklusive sterilisering.
  • Beskriva sociokulturella skillnader, nationellt och internationellt, i abort- och preventivmedelsfrågor.
  • Beakta interkurrent sjukdom och ärftlighet vid val av preventivmedelsmetod.
  • Värdera och jämföra olika abortmetoder.
  • Utreda och föreslå lämplig behandling vid komplikation till abort och missfall.
  • Redogöra för orsaker till blödning i tidig graviditet.
  • Tolka ultraljudsdiagnostik av normal och avvikande tidig graviditet.
  • Jämföra olika behandlingsregimer vid missfall.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: