Spinal muskelatrofi (SMA)

Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för spinal muskelatrofi (SMA) till nyfödda barn. Barn som skulle ha fått någon av de allvarligaste typerna av SMA får då mycket större möjligheter att överleva och bättre förutsättningar för en god motorisk utveckling.

Innan screeningen kan starta behöver Socialstyrelsen göra ändringar i föreskrifter. Vi planerar att publicera de uppdaterade föreskrifterna i slutet av sommaren.

Screeningrapport med rekommendation och motivering

Vi följer upp vården

Socialstyrelsen utvärderar återkommande om de nationella screeningprogrammen ger avsett resultat. Det är viktigt att upptäcka om effekten av screeningen försämras eller uteblir. För detta tar vi fram indikatorer.

Indikatorer – Screening för spinal muskelatrofi (SMA) – RemissversionArtikelnummer: 2022-12-8314|Publicerad: 2023-01-24

Välkommen med synpunkter

Du kan skicka synpunkter på rekommendationen och indikatorerna fram till den 24 mars.

Mejla synpunkterna till screening@socialstyrelsen.se

Vi planerar att publicera en slutversion i slutet av sommaren.

Kontakt

Mina Abbasi, övergripande frågor om screeningen
Telefon: 075-247 31 71

Kontakt

Madelene Barboza, indikatorer
Telefon: 075-247 33 43
Publicerad: