Läkemedelsbehandling av adhd

Personer med adhd bör erbjudas stöd och behandling utifrån behov. Strategier för att hantera den funktionsnedsättning som adhd innebär kan göra stor skillnad, men för många med adhd är även läkemedelsbehandling motiverat.

Kunskapsstödet ger vägledning om förutsättningar för att erbjuda behandling med centralt verkande sympatomimetika till personer med adhd. Många med adhd har även andra psykiatriska diagnoser, och därför berörs ett urval av andra diagnoser i kunskapsstödet.

Kunskapsstödet publicerades ursprungligen 2015, men har efter en liten justering publicerats på nytt 2021.

Publicerad: