Vulvodyni

Vi arbetar med ett kunskapsstöd om vulvodyni, ibland kallat för vestibulit. Där kommer vi att ge vägledning om diagnostik och behandlingsstrategier för en mer jämlik vård i hela landet. Vulvodyni ger smärta runt slidöppningen vid beröring, till exempel vid vaginalt samlag.

Vi tar fram kunskapsstödet på uppdrag av regeringen, och ska slutrapportera i juni 2022.

Status för arbetet

Vi arbetar med kunskapsstödet under vintern 2020/2021. Just nu analyserar vi hur vårdkedjan ser ut och vilka behov som finns. Vi arbetar tillsammans med både patienter och representanter för hälso- och sjukvården, för att få en bild av vilka insatser som kan göra mest nytta. Parallellt kommer vi att göra en informationssatsning för att belysa diagnosen vulvodyni.

Därför tar vi fram ett kunskapsstöd

Vården för patienter med vulvodyni är inte jämlik. Det har visat sig både i det här uppdraget och i en tidigare kartläggning från Socialstyrelsen. Patienter berättar att det är svårt att hitta rätt i vården, och personalen tycker det är svårt att remittera patienterna vidare.

Så berörs professionen och beslutsfattare

Du som är beslutsfattare eller möter patienter kommer att få rekommendationer om diagnostik och behandlingsstrategier.

Så berörs patienter

Kunskapsstödet ska bidra till att patienterna erbjuds vård som är kunskapsbaserad, patientfokuserad och jämlik, oavsett var de bor.

Publicerad: