Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt, oavsett orsak och indikation.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus (dnr 32385/2021)

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 32581/2021)

Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset (dnr 33279/2021)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset (dnr 32415/2021)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 oktober 2022 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

Senast uppdaterad:
Publicerad: