Donationsveckan

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation.

Även 2023 så anordnas Donationsveckan under vecka 45, den 6-12 november. Syftet med denna vecka är att upprätthålla en fortsatt hög donationsvilja i Sverige och att få fler att ta ställning. Målet är att så många som möjligt ska anmäla sig i donationsregistret och berätta för närstående om sitt beslut.

Lokala evenemang

Sjukhus, vårdcentraler och patientföreningar brukar uppmärksamma Donationsveckan genom lokala aktiviteter såsom utdelning av informationsmaterial, föreläsningar och annan kampanjverksamhet. På en del orter är man även synlig ute bland allmänheten på gator och torg.

 

Donationsveckan gör skillnad

Sedan Donationsveckan genomfördes första gången 2010 syns en tydlig ökning av antalet anmälningar till donationsregistret då veckan pågår. Under Donationsveckan 2022 kom det in 12 250 anmälningar, vilket kan jämföras med 400–800 anmälningar under en vanlig vecka.

Donationsveckan 2022

Under Donationsveckan 2022 fortsatte vi använda konceptet ”Visa din vilja i donationsregistret” för att kommunicera med allmänheten om organ- och vävnadsdonation vid avliden donator. Syftet med kommunikationen är att upprätthålla en fortsatt hög donationsvilja i Sverige och få fler att ta ställning. Fler ska anmäla sig i donationsregistret och berätta för närstående om sitt beslut. Vi vill även uppmuntra den som har ett donationskort att anmäla sig till donationsregistret.

Till dig som vill föra budskapet vidare

Socialstyrelsen tar fram informationsmaterial om organ- och vävnadsdonation som kan användas året runt men även under Donationsveckan. Våra tryckta material kan beställas kostnadsfritt för hälso- och sjukvården, apotek och organisationer. 

Använd gärna eller dela framtaget material:

Tryckt material om donation

Här kan du beställa tryckt informationsmaterial till årets Donationsvecka och löpande under året. Allt är helt kostnadsfritt.

Telefontider

Vi nås på telefon 075-247 30 00

Måndag och onsdag 09.00–10.00

Torsdag 13.00–14.00

Telefonen är stängd dag före helgdag och helgdag.

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: