Utvärderingar och analyser inom området hjälpmedel

För att bidra till en mer jämlik hjälpmedelsförsörjning för personer med funktionsnedsättning gör vi bland annat utvärderingar och analyser inom området hjälpmedel. Resultaten kan du använda för bland annat planering, verksamhetsutveckling samt egna jämförelser och utvärderingar.

Uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdet

I rapporten redovisas resultaten från en uppföljning av hur delaktighet och valfrihet av hjälpmedel inom landsting och kommuner utvecklats sedan införandet av patientlagen 2015.

Rapport
Uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdetArtikelnummer: 2017-12-12|Publicerad: 2017-12-15

Utvärdering och konsekvensanalys av fritt val av hjälpmedel

Det huvudsakliga syftet med skriften har varit att värdera om modellen med fritt val av hjälpmedel lett till större valfrihet och delaktighet för hjälpmedelsanvändaren. Utvärderingen baseras på både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Rapport
Utvärdering och konsekvensanalys av fritt val av hjälpmedelArtikelnummer: 2016-12-20|Publicerad: 2016-12-15

Ny nationell statistik om hjälpmedel redovisas för första gången

Socialstyrelsen har under 2021, påbörjat en helt ny kontinuerlig nationell datainsamling i syfte att långsiktigt följa upp hjälpmedelsområdet. Statistiken avser ett urval av personligt förskrivna hjälpmedel från hjälpmedelscentraler, syncentraler, hörcentraler samt ortopedtekniska avdelningar. Även uppgifter om avgifter för den enskilde gällande ett urval av hjälpmedel redovisas.

Statistik om hjälpmedel

Senast uppdaterad:
Publicerad: