Nationella informationsmängder

Nationella informationsmängder (NIMar) är representationer som åskådliggör och kopplar samman juridik, terminologi, kodverk och informationsstruktur i avgränsade områden. NIM innefattar därmed tydligt definierade juridiska krav, där det finns uttryckliga informationskrav enligt författning, terminologiskt definierade begrepp, nationella kodverk eller urval samt informationsstruktur på ett sammanhängande sätt.

Nationella informationsmängder består av:

interoperabilitet_2.png

  • Juridiska krav: Inkluderar dokumentationskrav från lagar, förordningar och föreskrifter som måste följas.
  • Begrepp: Definierade termer och begrepp som används inom den specifika domänen.
  • Kodverk: Inkluderar nationella kodverk eller urval som kan användas för att specificera innehållet i modellen.
  • Struktur: Logiska informationsmodeller som underlättar regioner- och kommuners följsamhet mot gällande rätt och inrapportering av nationell statistik.

Revideringsprocess och statusangivelser för NIMar

Utveckling av NIMar sker i en iterativ process med ett antal årliga iterationer. Socialstyrelsen publicerar NIMar på webben med olika status för att möjliggöra delaktighet

Statusangivelser

Under arbete:
NIM i en första version. Möjlighet att lämna synpunkter.

Utkast:
NIM som varit under arbete men har arbetats vidare med. Möjlighet finns att lämna synpunkter inför publicering.

Publicerad:
NIM som bedömts giltig att kunna användas för att beskriva det behov som NIM:en avser.

Reviderad:
Publicerad NIM som genomgått innehållsrevidering, men som ej påverkar strukturen.

NIMar inom hälso- och sjukvård

NIMar inom socialtjänst

Senast uppdaterad:
Publicerad: