Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Stödstyrkan

Stödstyrkan ska fungera som stöd för utlandsmyndigheter och nödställda i en situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet.

Styrkan består av cirka 250 personer. En stor del utgörs av hälso- och sjukvårdspersonal som leds från Socialstyrelsen och larmas via landstingens TiB.

Hälso- och sjukvårdspersonalens uppgifter är bland annat att:

  • lokalisera de drabbade
  • bedöma eventuella skadors svårighetsgrad
  • erbjuda krisstöd och information till de drabbade samt
  • bedöma behov av hemtransporter.

I stödstyrkan samverkar Socialstyrelsen med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen, Svenska Kyrkan, Röda Korset och Rädda Barnen.

Beslutet om när stödstyrkan ska sättas in fattas av generaldirektören på MSB efter anmodan av Utrikesdepartementet (UD). Vid behov ska stödstyrkan kunna lämna Sverige inom tolv timmar.