Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Kunskapscentrum i katastrofmedicin

Socialstyrelsen stödjer forskning och utveckling inom katastrofmedicin för att upprätthålla kvalificerad nationell kompetens inom katastrofmedicin och krisberedskap.

Katastrofmedicinsk verksamhet med stöd från Socialstyrelsen har sedan en längre tid bedrivits vid olika kunskapscentrum. Förutom vetenskaplig forskning och utveckling har verksamheten också inkluderat bland annat att utföra omvärldsanalyser och att lämna expertstöd. Målsättningen för verksamheten vid centrumen är att den ska leda till att ny kunskap tas fram och sprids som på sikt kan stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap inför särskilda händelser.

Kunskapscentrumen i katastrofmedicin har varit förlagda till universitet, myndigheter eller motsvarande med koppling till klinisk verksamhet, och vid utgången av 2018 fanns följande centrum:

Upphandling

Utifrån en dom i kammarrätten 2017 (kammarrätten i Stockholm,
mål 7355-16) bedömer Socialstyrelsen att överenskommelser mellan statliga myndigheter inte kan undantas från lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att även verksamhet som bedrivs vid kunskapscentrum behöver upphandlas från den 1 januari 2019.

Ramavtalsupphandlingen genomförs för verksamhet som syftar till att bedriva forskning, att utveckla och upprätthålla expertis samt till att sprida kunskap inom ämnesområdet katastrofmedicin.

Anbudsprocessen har inletts

Anbudstiden har nu inletts och är öppen 13 mars–23 april 2019.

Gå vidare till Socialstyrelsens ramavtalsupphandling i Visma TendSign.

Frågor som rör upphandlingen kan ställas till Visma TendSign och besvaras inom 1–5 arbetsdagar.

När anbudstiden har gått ut kommer vi att kvalitetsgranska de anbud som har kommit in och därefter besluta om tilldelning. Vi beräknar att detta ska vara klart i slutet av juni men det kan komma att justeras, bland annat beroende på hur många anbud som kommer in.

Kontakt

Ulf Törnebladh
075-247 42 08

Isabelle Törnqvist
075-247 40 75