Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Händelser med farliga ämnen

Händelser med farliga ämnen är komplexa på grund av sin stora variationsbredd. Det kan exempelvis handla om trafikolyckor, felhantering av farliga ämnen i hemmet, händelser inom industrin och annat.

Synonymt med farliga ämnen används förkortningen CBRN som sammanfattar kemikalier, radionukleära ämnen och smittämnen. Som stöd för hälso- och sjukvårdens planering och beredskap har Socialstyrelsen kunskapscentrum som forskar inom bland annat händelser med farliga ämnen.

Händelser med kemikalier

Information om olika kemikaliers skadeverkan kan du hämta från Giftinformationscentralen, i MSB:s integrerade beslutsstöd (RIB) som har ett avsnitt om sjukvårdsinformation.

Händelser med radionukleära ämnen

Händelser med radionukleära ämnen är sällsynta, men när de väl inträffar är det risk att de får stora konsekvenser för hela samhället. Socialstyrelsen ansvarar tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten för den medicinska informationen.