Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Krisberedskap

Målet med Socialstyrelsens krisarbete är att stärka samhällets samlade krisberedskap och bidra till att minska konsekvenserna av allvarliga händelser för samhället.

Socialstyrelsens roll är att ge råd och stöd och samordna krisledningsarbetet och kriskommunikationen på nationell nivå. Vi arbetar för att stärka hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap före, under och efter en allvarlig händelse genom att

  • utarbeta styrdokument för att utveckla en enhetlig beredskap för vård och omsorg i hela landet
  • följa upp beredskapsverksamheten i landet
  • samarbeta med EU, WHO och övriga Norden
  • utarbeta metoder för att kunna ha en hög beredskap för nya hot.

Risk- och sårbarhetsanalys

Socialstyrelsen genomför årligen en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) av myndigheten och ansvarsområdet vård och omsorg i syfte att stärka myndighetens och samhällets krisberedskap. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser syftar till att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om vilka hot, risker och brister som finns inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens krisberedskap.