Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Utvecklingsarbeten (ICD-11)

Världshälsoorganisationen (WHO) har nu gett ut den 11:e revideringen av den internationella sjukdomsklassifikationen ICD.

Information om lanseringen av ICD-11

Den 18 juni 2018 lanserade WHO ICD-11 i form av ett digitalt klassifikationssystem. Nästa år, i maj 2019, presenteras ICD-11 för världshälsoförsamlingen.

ICD-11 med sökfunktion, mappningar och kodningsverktyg finns nu tillgänglig på WHO:s webbplats.

Det är ungefär 25 år sedan WHO lanserade ICD-10 och det har länge funnits behov och önskemål om en uppdaterad klassifikation. Syftet med revisionen är bland annat att:

  • bättre spegla aktuellt kunskapsläge inom vetenskap och medicinsk praxis,
  • utveckla digital användning,
  • öka fokus på kvalitet och säkerhet i vården.

Fortsatt arbete med ICD-11 och stödprodukter

Under de närmaste åren beräknas det inom WHO pågå fortsatt arbete med ICD 11 och olika stödprodukter, inklusive anvisningar för användning, innan klassifikationen är helt färdig att användas. WHO ansvarar för ett internationellt nätverk av experter och referensgrupper som ansvarar för arbetet.

Eftersom det delvis är en ny typ av produkt som WHO lanserar behöver potentiella användare tid på sig för att undersöka förutsättningar och nya möjligheter. Många medlemsländer behöver göra anpassningar i olika system för registrering, datainsamling och statistik.

Socialstyrelsen utreder svenskt införande av ICD-11

Socialstyrelsen har påbörjat en utredning om svenskt införande av ICD-11 som beräknas pågå fram till januari 2020. Resultatet av utredningen ska sedan utgöra underlag för Socialstyrelsen att fatta beslut om införande, process och tidplan. Det är först när beslut om införande av ICD-11 fattats som en översättning av hela klassifikationen till svenska kan bli aktuell.

Lämna förslag och synpunkter på WHO:s ICD-11

Som sakkunnig och specialist kan man lämna förslag och synpunkter på ICD-11 ”Maintenance Platform".

Praktisk vägledning – När man är inne i Maintenance Platform behöver man göra en kort registrering och logga in, genom att klicka längst upp i högra hörnet. Sen söker man och klickar på aktuell term eller kod för att delta i andras kommentarer eller lägga in eget förslag.