Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Kodtextfiler 2019

På den här sidan finns koder och kodtexter för användning i vård och omsorg från och med den 1 januari 2019. Filerna används i första hand i journalsystem och informationssystem.

2018-12-14 har vi publicerat nya versioner av 2019 års kodtextfiler på den här sidan på grund av felaktigheter som upptäckts i filerna. För detaljer om justeringarna se Beskrivning av justerade fel.

Nyheter i 2019 års kodtextfiler – se även Läs mig-filen

  • Fullständiga klassifikationer levereras i XML-format (ClaML-standard).
  • Filerna innehåller ingen separat information om vilka ändringar som har gjorts i klassifikationerna.
  • Koder för funktionstillstånd vid rehabilitering inom slutenvård levereras i en separat Excel-fil.
  • Koder för KSH97-P levereras i en separat Excelfil.

Läs mig-fil (2019-01-01).

XML-format (ClaML)

Filerna (zip) innehåller fullständig information som kod, kodtext, beskrivningstexter, exempel, innefattar, utesluter, korshänvisningar och liknande.

Textformat

Filerna (zip) innehåller koder och kodtexter.

Excel-format

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Socialstyrelsen har tagit fram en lista med diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos. Listan är skapad dels för att underlätta för användare, dels för att man i journalsystemen ska kunna lägga in ”spärrar” mot användningen av dessa diagnoskoder som huvuddiagnos.

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997
– primärvård (KSH97-P)

Socialstyrelsen rekommenderar användning av ICD-10-SE inom primärvården. KSH97-P uppdateras inte men koder och kodtexter finns för nerladdning i Excel-format.