Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Primärvårdskoder

KSH97-P är en förkortad version av dåvarande Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97), som numera benämns Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD-10-SE), som har anpassats för primärvården.

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 – Primärvård (KSH97-P) togs fram för att underlätta diagnoskodning inom allmänmedicinsk verksamhet.

Innehåll

Ladda ner

Uppdateringar

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att bedriva ett utvecklingsarbete avseende datainsamling i primärvården, något som resulterat i en rapport. I samband med detta kommer Socialstyrelsen rekommendera användning av ICD-10-SE. Därmed är också klart att vi inte prioriterar någon uppdatering av KSH97-P. Senaste ändring i KSH97-P gjordes 2015.

Primärvårdens alternativa och rekommenderade termer

Alternativa och rekommenderade termer för primärvården från KSH97-P (bokversionen) har sammanställts i samarbete med allmänläkare. För att underlätta alfabetisk sökning är det viktigt att även de alternativa termerna tas med när uppdateringar görs i elektroniska journalsystem.