Webbinarium om kartläggning av kompetens i LSS-boenden

Webbinarium

Kostnadsfritt
23 apr - 2021
10:00 - 12:00
Den 23 april 10:00-12:00 bjuder Socialstyrelsen och SKR in till ett webbinarium där resultaten från Socialstyrelsens kartläggning av kompetens i LSS-boenden presenteras.
Klicka här för att delta

Hur kan resultaten användas för att utveckla arbetet och ge ett bättre stöd för brukarna?
Vad kom Socialstyrelsen fram till? Vad händer framöver? Vad säger brukarrörelsen, IVO och kommunerna om kartläggningen? Hur använder vi resultaten för att stärka kompetensen hos personalen och ett ge gott stöd till brukarna?

Deltar gör bland andra Karin Flyckt och Kristina Lindholm från Socialstyrelsen, Eva Borgström från Riksförbundet FUB och Mats Jansson från Autism och Aspergerförbundet, Lennart Wennberg från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt Ulrika Lifvakt och Anna Thomsson från Sveriges kommuner och regioner.

Webbinariet vänder sig till chefer på alla nivåer, politiker, verksamhetsutvecklare, stödpedagoger och liknande.