Webbinarium om rekommenderade insatser för barn som riskerar att begå brott

Webbinarium

Kostnadsfritt
7 dec - 2021
09:00 - 10:00
Det finns insatser som kan hjälpa barn med normbrytande beteende och hög risk att återfalla i brott. Välkommen till ett webbinarium där vi presenterar Socialstyrelsens nya nationella rekommendationer.

Medverkar från Socialstyrelsen gör Niklas Långström, medicinsk sakkunnig, och Jenny Jakobsson, utredare. De kommer att beskriva vad forskning på området visar och hur vetenskaplig kunskap kan utgöra en grund för praktiskt socialt arbete.

Här anmäler du dig