Webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten

Webbinarium

Kostnadsfritt
9 mar - 2021
08:30 - 11:45
Den 9 mars arrangeras ett webbinarium för att stödja och inspirera verksamheter i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning. Är du representant från kommunal och/eller regional nivå som avser att börja arbeta med individbaserad uppföljning? Vi ser gärna att flera personer med olika roller i en verksamhet deltar tillsammans, t.ex. enhetschef, verksamhetsutvecklare och systemförvaltare. Även regionala stödfunktioner är välkomna.
Gå till eventsida

Att systematiskt beskriva och följa upp individer i en verksamhet kan ge svar på frågor som vilka problem och behov våra brukare har och om de insatser vår verksamhet erbjuder passar. Systematisk uppföljning är en viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad socialtjänst och för att kunna utveckla kvaliteten i verksamheten. Under 2021 kommer SKR tillsammans med regionala samverkans- och stödstrukturer och Socialstyrelsen, inom ramen för Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten, att arrangera en seminarieserie i digital form för att stödja och inspirera verksamheter i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning.

Målgrupp

Representanter från kommunal och/eller regional nivå som avser att börja arbeta med individbaserad uppföljning. Vi ser gärna att flera personer med olika roller i en verksamhet deltar tillsammans, t.ex. enhetschef, verksamhetsutvecklare och systemförvaltare. Även regionala stödfunktioner är välkomna.

Program

8.30-10.00: Introduktion till individbaserad systematisk uppföljning

En introduktion till vad individbaserad systematisk uppföljning innebär och hur den kan utveckla en verksamhet. En kort presentation av juridiska förutsättningar ges och Socialstyrelsen visar sitt datorbaserade verktyg, SUreg som kan användas för att hantera och sammanställa information.

PAUS

10:15: Verksamheter delar med sig av hur de arbetar med individbaserad systematisk uppföljning

Hur lades arbetet upp? Vilken ny kunskap gav uppföljningen och hur har verksamheten förändrats? Exempel från olika verksamheter presenteras med fokus på konkreta och användbara tips. Mycket utrymme kommer att ges till att ställa frågor och diskutera hur man kommer i gång om en verksamhet vill börja med att följa upp sina brukare/klienter.

11:45 Avslutning och slut för dagen

Deltagare

  • Mia Ledwith, SKR
  • Malin Michael, SKR
  • Manólis Nymark, SKR
  • Jenny Nybom, Socialstyrelsen
  • Anna Jacobsson Lund, Kommunförbundet Västernorrland