Metoder för att förebygga brott bland barn och unga

Webbinarium

Avgiftsfri
28 okt - 2021
09:00 - 10:00
I det här webbinariet presenterar vi en ny samling av metoder och arbetssätt för att förebygga normbrytande beteende och brott bland barn och unga. Samlingen finns redan nu tillgänglig på Socialstyrelsen.se. Dessutom kommer företrädare för sex av metoderna som ingår att berätta mer om respektive metod.

Representanter från följande metoder deltar:

  • Backa barnet
  • Nattfotboll
  • Människan bakom uniformen (MBU)
  • Hälsa Lärande Trygghet (HLT)
  • Tryggare skola
  • Mentorer i våldsprevention (MVP)

Samlingen har tagits fram i samverkan mellan Socialstyrelsen och Polisen, och i samråd med Skolverket.

Ta del av webbinariet i efterhand

Här kan du se webbinariet i efterhand