Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling

Konferens

8 okt - 9 okt
08:30 - 17:00
Den 8–9 oktober anordnar vi för tredje året i rad en nationell konferens om stöd till våra yngsta och deras föräldrar. Konferensen arrangeras av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.
Läs programmet till Värna våra yngsta

Anmälan

Du anmäler dig här 

Sista anmälningsdag är den 27 september.

Innehåll

Konferensen handlar om de 1 001 viktiga dagarna, och om hur vi ska stötta och värna både föräldrar och barn redan under graviditeten och sedan fortsatt under barnets första två år. En period då barnet är exceptionellt mottagligt men också sårbart och föräldrarna särskilt öppna för stöd.

Huvudtalare är docent Vibeke Moe, från Institutionen för psykologi, Oslo universitet. Teman under årets konferens är bland annat

  • negativa barndomsupplevelser (ACE) och deras betydelse för utveckling
  • exempel på samverkan vid tidiga insatser
  • presentation av politiska satsningar.

Det blir plenarföreläsningar och seminarier med kunskap från forskning och praktik, intressanta exempel på verksamheter och utvecklingsarbete.

Målgrupp

Vi riktar oss till alla som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård och så vidare. Vi välkomnar också beslutsfattare, chefer på olika nivåer, verksamhetsutvecklare och forskare.

Kontakt

Merike Hansson, utredare, Socialstyrelsen

Ann-Cristine Jonsson, utredare, Folkhälsomyndigheten

Arrangörer

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.