Välkommen till ett kunskapsseminarium om kommunal hälso- och sjukvård

Webbinarium

Kostnadsfritt
2 jun - 2023
13:00 - 14:30
Den kommunala hälso- och sjukvården spelar en viktig roll i omställningen till en god och nära vård. Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten har arbetat med att utveckla olika former av stöd till den kommunala hälso- och sjukvården sedan 2018. Vid detta tillfälle kommer flera av de stöd som tagits fram att presenteras.

Ett särskilt fokus kommer läggas på ett verktyg för att sätta mål, analysera, utvärdera och bedöma den övergripande kvaliteten i hälso- och sjukvård för äldre som tagits fram med stöd av EU-kommissionen.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som företräder kommunledning, arbetar som MAS eller med kvalitetsutveckling för den kommunala hälso- och sjukvården. 

Plats

Digital studiosändning. En länk skickas till dig när du anmält dig. Seminariet kommer att spelas in och finnas tillgängligt på Kunskapsguiden.

Program

  • Socialstyrelsen presenterar utvecklingen av den kommunala hälso- och sjukvården.

  • Nationell kunskap till stöd för kommunernas hälso- och sjukvård.

  • Socialstyrelsen introducerar indikatorer och mått i Öppna jämförelser och ”Ramverk för styrning och ledning av kommunalt finansierad hälso- och sjukvård”.

    • Kommunala exempel från Strängnäs och Jönköping

    • Panel om erfarenheter och lärdomar

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor i chatten. 

Anmälan

Sista anmälningsdag är 1 juni. 

Anmäl dig här