Utbyt erfarenheter med andra verksamhetsutvecklare om utvärdering av nya arbetssätt i äldreomsorgen

Webbinarium

Kostnadsfritt
24 okt - 2023
09:00 - 10:15
Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in dig som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen till ett digitalt erfarenhetsutbyte om utvärdering av nya arbetssätt och projekt.

Syftet med detta erfarenhetsutbyte är att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen får möjlighet att:

  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor

  • få inspiration och nya idéer

  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar.

Upplägg

Socialstyrelsen inleder erfarenhetsutbytet med ett kortare kunskapspass, för att ge inspiration till den fortsatta diskussion som sedan kommer att ske i mindre grupper på Teams. Efter Socialstyrelsens kunskapspass kommer även en kommun att berätta om sina lärdomar och reflektioner kring att göra enklare utvärderingar inom äldreomsorgen.

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Varför är det viktigt att utvärdera?

  • Hur vet vi att det blir bättre när vi testar något nytt?

  • Vad blir effekten av förändringen för den enskilde?

Anmälan

Ingen föranmälan. Klicka här för att ansluta till Teams-mötet

Det nationella kompetenscentrumets uppdrag

Nyligen inrättade Socialstyrelsen ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på regeringens uppdrag. Centrumets uppdrag är bland annat att:

  • stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna

  • skapa arenor för lärande och dialog med olika aktörer

  • arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot behovet av expertstöd.

Kontakt

eini.ruottinen@socialstyrelsen.se

Vi ser fram emot detta tillfälle och ser det som en startpunkt för erfarenhetsutbyte i olika former!