Utbyt erfarenheter med andra som arbetar med att införa välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Webbinarium

Kostnadsfritt
7 nov - 2023
09:00 - 10:15
Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in dig som arbetar med verksamhetsutveckling och införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen, för att lära dig mer och prata om dina erfarenheter av införande av välfärdsteknik och mer specifikt om att inhämta samtycke.

Syftet med detta erfarenhetsutbyte är att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen får möjlighet att:

  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor

  • få inspiration och nya idéer

  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar.

Upplägg

Socialstyrelsen inleder erfarenhetsutbytet med ett kortare kunskapspass, för att ge inspiration till den fortsatta diskussion som sedan kommer att ske i mindre grupper på Teams. Efter Socialstyrelsens kunskapspass kommer även en kommun att berätta om sina erfarenheter att införa välfärdsteknik kopplat till samtycke.

Frågor som kommer att diskuteras i grupperna:

  • Hur mycket används välfärdsteknik inom äldreomsorgen?

  • Hur och när får välfärdsteknik användas?

  • När behöver samtycke hämtas in?

  • Vilka personer kan vara aktuella för välfärdsteknik utifrån lagstiftning?

Anmälan

Ingen föranmälan. Klicka här för att ansluta till Teams-mötet

Det nationella kompetenscentrumets uppdrag

Nyligen inrättade Socialstyrelsen ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på regeringens uppdrag. Centrumets uppdrag är bland annat att:

  • stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna

  • skapa arenor för lärande och dialog med olika aktörer

  • arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot behovet av expertstöd.

Kontakt

eini.ruottinen@socialstyrelsen.se

Vi ser fram emot detta tillfälle och ser det som en startpunkt för erfarenhetsutbyte i olika former!