Samtal om TSI-boken – ett stöd i samverkansarbetet med barn och unga

Webbinarium

Kostnadsfritt
28 nov - 2023
08:00 - 09:00
Välkommen till ett webbinarium om TSI-boken, Socialstyrelsens och Skolverkets praktiska stöd i arbetet med tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Ta del av ett fördjupande samtal om hur man kan planera, organisera, genomföra och följa upp TSI-arbetet.

Webbinariet ingår i Socialstyrelsens och Skolverkets satsning på tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI). Boken bygger på erfarenheter av sex års utvecklingsarbete i cirka 90 kommuner och 16 regioner åren 2017-2023. Den är för dig som är yrkesverksam i verksamheter som arbetar med barn och unga.

Du hittar TSI-boken på Kunskapsguiden. Ta gärna del av den inför webbinariet. 

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som vill starta eller förbättra pågående arbete med att erbjuda barn och unga tidiga och samordnade insatser. Vi vänder oss till verksamma inom förskola/skola, hälso-och sjukvård eller socialtjänst och andra intresserade. 

Tid och plats

Vi sänder webbinariet live den 28 november kl. 8.00–9.00.

Du behöver inte anmäla dig i förväg utan du deltar genom att klicka på länken nedanför. 

Titta på webbinariet Samtal om TSI-boken – ett stöd i samverkansarbete med barn och unga den 28 november

Program

Kattis Ahlström leder ett samtal om hur arbetet med TSI kan läggas upp med hjälp av boken. Samtalet sker tillsammans med ansvariga projektledare för TSI, Ebba Silfverstolpe Agardh, Skolverket, och Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen.

Deltagarna kan ställa frågor via chatt.

Seminariet spelas in och en textad version kommer att finnas på sidan om Tidiga och samordnade insatser för barn och unga på skolverket.se och kunskapsguiden.se.

Kontakt

Frågor om inloggning: filip.mollergren@adapt.se 

Frågor om innehållet: tsi@skolverket.se

Läs mer om TSI

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga på Kunskapsguiden

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga på Skolverket.se