Tillsammans för barns jämlika levnadsvillkor – del 1 med fokus på de mindre barnen

Webbinarium

Kostnadsfritt
31 aug - 2021
09:00 - 10:00
Välkommen till det första av två digitala seminarier om hur socioekonomiska förutsättningar påverkar barns och ungas levnadsvillkor samt hur vi kan arbeta tillsammans för att minska skillnader.
Anmälan

Seminariet kommer att direktsändas. Dagen innan skickar vi ut länken till dig som har anmält intresse. Seminariet kommer även att kunna ses i efterhand.

Målgrupp

Alla som arbetar förebyggande med barn och unga i kommuner och regioner.

Seminariet inleds med en presentation från Rädda barnen om barns ojämlika levnadsvillkor i Sverige. Sen berättar Araby familjecenter i Växjö om sitt arbete med utökade hembesök i ett område med socioekonomiska utmaningar. Hur gör de för att nå alla barn och familjer? Hur skiljer sig arbetssätten från tidigare? Vi avslutar med reflektioner från en forskare på området.

Medverkande

- Representant från Rädda Barnen
- Team från Araby familjecenter: Catherine Stasai Nazerian, sköterska i barnhälsovård, Maria Larsson, barnmorska samt Helena Hjertberg, socialrådgivare
- Bo Burström, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet
- Anneli Marttila, Socialstyrelsen

Moderator är Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen

Länk till det andra seminariet i serien: Tillsammans för barns jämlika levnadsvillkor – del 2 med fokus på barn i skolåldern