Tillsammans för barns jämlika levnadsvillkor – del 2 med fokus på barn i skolåldern

Webbinarium

Kostnadsfritt
14 sep - 2021
09:00 - 10:00
Välkommen till det andra av två digitala seminarier om hur socioekonomiska förutsättningar påverkar barns och ungas levnadsvillkor samt hur vi kan arbeta tillsammans för att minska skillnader.

Titta på seminariet

Här kan du titta på seminariet Tillsammans för barns jämlika levnadsvillkor – del 2 med fokus på barn i skolåldern

Målgrupp

Alla som arbetar förebyggande med barn och unga i kommuner och regioner.

Seminariet kommer att direktsändas. Dagen innan skickar vi ut länken till dig som har anmält intresse. Seminariet kommer även att kunna ses i efterhand.

Detta tillfälle inleds med att Delegationen mot segregation ger en presentation om barns ojämlika levnadsvillkor i Sverige. Sen berättar Borlänge kommun om sitt utvecklingsarbete för att uppnå tidiga och samordnade insatser för alla barn och unga i ett område med socioekonomiska utmaningar. Hur gör de för att nå alla barn och familjer? Hur skiljer sig arbetssätten från tidigare? Vi avslutar med reflektioner från en forskare på området.

Medverkande

- Karen Austin, processledare på Delegationen mot segregation
- Cecilia Wagneryd och Annelie Bergman, utvecklingsledare Borlänge kommun
- Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet
- Liselotte Persson-Öhrn, Socialstyrelsen

Moderator är Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen

Välkommen att anmäla dig!

Länk till det första seminariet i serien: Tillsammans för barns jämlika levnadsvillkor – del 1 med fokus på de mindre barnen