Tillit - en förutsättning för samordnade insatser

Seminarium

Kostnadsfritt
11 nov - 2021
08:30 - 09:30
Skolverket och Socialstyrelsen bjuder in till ett kostnadsfritt frukostseminarium för dig som möter barn och unga i ditt arbete. Temat är vikten av tillit när vi utvecklar våra arbetssätt för att erbjuda tidiga insatser.

Seminariet arrangeras av Skolverket och Socialstyrelsen i vårt gemensamma uppdrag att arbeta för tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI). Mer om TSI hittar du här

Anmälan

Anmäl dig här senast 9 november

Seminariet är digitalt via Zoom. Du får mer information när du anmält dig inklusive länk till seminariet.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som arbetar i den samlade elevhälsan, skolledningen eller är skolchef. Det vänder sig även till dig som är lärare i grund- eller förskola eller arbetar verksamhetsövergripande till exempel inom den centrala elevhälsan eller som utvecklingsledare.

Medverkande

  • Louise Bringselius, filosofie doktor, docent och lektor vid Lunds universitet inom organisation och ledning
  • Maja Kronkvist, socialrådgivare
  • Lisa Zivkovic, barnsjuksköterska från en familjecentral i Rosengård, Malmö

Se konferensen i efterhand

Seminariet kommer att spelas in och en textad version kommer att ligga på TSI-sidan på skolverket.se under en kort tid efter att seminariet har varit.