Stöd för stärkt personcentrerad samverkan mellan hälso- och sjukvård i region och kommun och socialtjänst

Webbinarium

9 mar - 2023
08:30 - 09:30
I webbinariet diskuterar vi hur samverkan kan bidra både till patientsäkerhet och effektivitet – och dessutom ökad trygghet för brukaren/patienten. Du får veta mer om hur du kan använda Socialstyrelsens stöd inom informationsdelning och samverkan.
Gå till eventsida

Idag ställs höga krav på informationsdelning och samverkan mellan vårdgivare och med socialtjänsten. Vårdtiderna på sjukhusen är kortare och fler behöver vård i öppna vårdformer efter utskrivningen. Bestämmelserna om individuell plan tydliggör behovet av samverkan mellan kommun och region.

Omställningen till en god och nära vård syftar till att vården ska organiseras med utgångspunkt i invånarnas behov och förutsättningar. För att det ska lyckas behövs en personcentrerad samverkan. Likaså pekar vision e-hälsa på vikten av informationsdelning och samverkan. Bra system för samverkan bidrar både till patientsäkerhet och effektivitet – och inte minst en ökad trygghet för bruka-ren/patienten.

Det kan vara svårt att få till informationsdelningen och samverkan i praktiken. Utmaningar finns, men det finns konkret stöd att använda.

I webbinariet diskuterar vi möjligheter och utmaningar med informationsdelning och samverkan. Du får veta mer om hur du kan använda Socialstyrelsens stöd:

  • nationell informationsstruktur (NI) och nationellt fackspråk (NF) och hur informationsmängder kan struktureras i journalen för att upprätta en individuell plan
  • ett urval av Socialstyrelsen hälsorelaterade klassifikationer som kan stärka samverkan vid utskrivning från sjukhus.


Målgrupp för webbinariet

Målgrupp är beslutsfattare i kommun och region, till exempel socialchefer och chefer som är ansvariga för planering och kapacitet. Webbinariet är också relevant för god och nära vårdsamordnare, personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som är involverade i planeringen vid utskrivning från sjukhus, upprättandet av individuella planer eller som följer upp samverkan (verksamhetsutvecklare och liknande) samt IT-beslutsfattare.

Medverkande

Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen
Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd, projektledare god och nära vård, Socialstyrelsen
Niklas Eklöf, enhetschef e-hälsa, Socialstyrelsen
Camilla Bucht, utredare, Socialstyrelsen
Ann-Helene Almborg, sakkunnig klassifikationer, Socialstyrelsen

Företrädare för region och kommun.

Anmälan

Sista anmälningsdag 6 mars. Glöm inte att boka av tid i din kalender, länken mejlas ut dagarna före seminariet.