Stärkt trygghet för barn som är långsiktigt placerade i familjehem

Webbinarium

Avgiftsfri
21 okt - 2021
09:00 - 15:00
Utgångspunkten är att barn som är placerade i familjehem ska återförenas med sina biologiska föräldrar. Men ibland är en återförening inte det bästa för barnet. Hur kan socialtjänsten i dessa fall arbeta för att skapa en stabil och trygg uppväxt för barnet?

I den här konferensen, som riktar sig till socialtjänsten, kommer Socialstyrelsen tillsammans med andra aktörer lyfta frågan om hur tryggheten och stabiliteten för de långsiktigt placerade barnen kan stärkas.

Sista anmälningsdatum har passerat. På grund av stort intresse kommer sändningen att finnas tillgänglig även om du inte anmält dig. Du hittar sändningen på Socialstyrelsens YouTube-konto.

Program

09.00 Inledning av socialminister Lena Hallengren

09.40 Synen på långsiktigt placerade barn

Det finns en grupp barn som växer upp i sitt familjehem. De här barnen behöver, som alla barn, en trygg och stabil uppväxt. Vilka möjligheter och utmaningar finns i arbetet med de långsiktigt placerade barnen. Vi berättar om vad vi fått fram under vårt arbete i projektet om de långsiktigt placerade barnen.

Paus

10.20 Vad säger lagen om vårdnadsöverflyttning och nationell adoption?

Socialstyrelsen informerar kort om gällande lagstiftning som rör tryggheten för barn som är långsiktigt placerade i familjehem.

10.50 Förälder på avstånd

Vilket stöd får, önskar och behöver föräldrar till barn i samhällsvård? Forskning och utveckling i sju kommuner. Anna Melke, fil. dr. offentlig förvaltning, Göteborgsregionen, FoU i Väst och Hannah Lindahl, verksamhetsutvecklare socialtjänsten i Värnamo.

11:30 Lunch

12:30 Socialtjänstens argument för vårdnadsöverflyttning och tingsrättens domar

Vilka är socialtjänstens argument för vårdnadsöverflyttning och hur dömer tingsrätter? Studie om tingsrättsdomar i ärenden om vårdnadsöverflyttning till familjehemsförälder. Therese Wissö, docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

13.00 Familjehemsvården i siffror

Placeringsmönster och utbildningsvägar ur ett livsförloppsperspektiv. Marie Berlin, fil dr sociologisk demografi, Socialstyrelsen.

Paus

13.45 Rättish Hemma

Barnrättsorganisationen Knas Hemma berättar om en helt ny nationell utbildning i barnets rättigheter för de ungdomar som är placerade i familjehem eller HVB. Utbildningen är framtagen tillsammans med ungdomar som har erfarenhet av samhällsvård och i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Emiliya Larsson, projektledare Rättish hemma, KnasHemma.

14.30 Dialogen fortsätter

Socialstyrelsen summerar dagens konferens och berättar om det stöd som Socialstyrelsen har tagit fram för de långsiktigt placerade barnen. Vi bjuder också in till en fortsatt dialog genom regionala konferenser under 2022.

Se konferensen i efterhand

Konferensen kommer att vara tillgänglig två veckor efter sändning. Om du vill se den i efterhand, anmäl dig i anmälningsformuläret ovan.  

Om konferensen

Den nationella digitala konferensen är en del av en satsning där Socialstyrelsen har i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser för familjehemsvården om långsiktigt placerade barn. Konferensen kommer att följas av regionala konferenser under 2022.