Stärkt trygghet för barn som är långsiktigt placerade i familjehem

Webbinarium

Avgiftsfri
21 okt - 2021
09:00 - 15:00
Utgångspunkten är att barn som är placerade i familjehem ska återförenas med sina biologiska föräldrar. Men ibland är en återförening inte det bästa för barnet. Hur kan socialtjänsten i dessa fall arbeta för att skapa en stabil och trygg uppväxt för barnet?
Anmäl dig här

I den här konferensen, som riktar sig till socialtjänsten, kommer Socialstyrelsen tillsammans med andra aktörer lyfta frågan om hur tryggheten och stabiliteten för de långsiktigt placerade barnen kan stärkas. På programmet står bland annat:

  • Förälder på avstånd – vilket stöd får, önskar och behöver föräldrar till barn i samhällsvård? Forskning och utveckling i sju kommuner.
    Anna Melke, fil dr offentlig förvaltning, Göteborgsregionen, FoU i Väst och Hannah Lindahl, verksamhetsutvecklare socialtjänsten i Värnamo.
  • Vilka är socialtjänstens argument för vårdnadsöverflyttning och hur dömer tingsrätter? Studie om tingsrättsdomar i ärenden om vårdnadsöverflyttning till familjehemsförälder. Therese Wissö, docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.
  • Familjehemsvården i siffror – placeringsmönster och utbildningsvägar ur ett livsförloppsperspektiv. Marie Berlin, fil dr sociologisk demografi, Socialstyrelsen.
  • Rättish Hemma – Barnrättsorganisationen Knas Hemma berättar om en helt ny nationell utbildning i barnets rättigheter för de ungdomar som är placerade i familjehem eller HVB. Utbildningen är framtagen tillsammans med ungdomar som har erfarenhet av samhällsvård och i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Emiliya Larsson, projektledare Rättish hemma, KnasHemma.
  • Socialstyrelsen informerar om gällande lagstiftning och aktuella lagförslag som rör tryggheten för barn som är långsiktigt placerade i familjehem.


Ett detaljerat program följer.

Om konferensen

Den nationella digitala konferensen är en del av en satsning där Socialstyrelsen har i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser för familjehemsvården om långsiktigt placerade barn. Konferensen kommer att följas av regionala konferenser under 2022.

Anmälan

Det är kostnadsfritt att delta i konferensen, men du behöver anmäla dig. Det gör du via ovanstående anmälningsformulär. Vi återkommer sedan till dig i ett mejlutskick med ett detaljerat program och instruktioner om hur du deltar i konferensen.