Frukostseminarium: SOFIA-studien och vikten av tidig upptäckt

Seminarium

28 okt - 2021
08:30 - 09:30
Skolverket och Socialstyrelsen bjuder in till frukostseminarium för dig som möter barn och unga i ditt arbete. Temat är vikten av tidig upptäckt och i fokus är SOFIA-studien som genomförs i samarbete mellan Örebro universitet, Karlstads universitet och Karlstads kommun. Seminariet hålls via Zoom.
Anmälan

Sista datum för anmälan är den 22 oktober.

Seminariet kommer att spelas in, och en textad version kommer att ligga på TSI-sidan på skolverket.se och på kunskapsguiden.se.

---

Forskning har visat att problem tidigt i livet ofta håller i sig. Vad forskningen däremot inte har tittat så mycket på är hur problem på flera områden senare i livet hänger ihop med ett och samma tidiga problem. Det är en av anledningarna till att SOFIA-studien är så viktig när vi vill hitta bättre sätt att hjälpa barn och familjer tidigt och samordnat.

SOFIA-studien är en svensk longitudinell studie av barns sociala, beteendemässiga och fysiska utveckling. SOFIA står för Social Och Fysisk utveckling, Insatser och Anpassning. Cirka 2 000 barn har följts sedan de var 3−5 år gamla. Tanken är att de ska följas upp i vuxen ålder.

Seminariet arrangeras av Skolverket och Socialstyrelsen i vårt gemensamma uppdrag att arbeta för tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI).

Läs mer om TSI hos Skolverket

Seminariet kommer att spelas in, och en textad version kommer att ligga på TSI-sidan på skolverket.se och på kunskapsguiden.se

Program

Inledning

Socialstyrelsens och Skolverkets representanter från regeringsuppdraget Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) hälsar välkomna.

SOFIA-studien

SOFIA-studien presenteras av

  • Birgitta Persdotter, filosofie doktor i folkhälsa och universitetslektor i socialt arbete vid Karlstads universitet
  • Henrik Andershed, professor på Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet
  • Maria Holm, rektor och Karlstads kommuns samordnare för SOFIA-studien.

Frågor och reflektioner från deltagarna

Deltagarna får möjlighet att ställa frågor via chatt.

Kontakt

Projektgruppen TSI genom:

Ebba Silfverstolpe-Agardh, ebba.silfverstolpe.agardh@skolverket.se 

Liselotte Persson Öhrn, liselotte.persson-ohrn@socialstyrelsen.se