Socialstyrelsen medverkar på Socionomdagarna i Stockholm

Seminarium

20 nov - 21 nov
08:00 - 15:00
Den 20–21 november är det Socionomdagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö. Socialstyrelsen är med och deltar i fem seminarier på olika teman.
Gå till eventsida

Socionomdagarna är ett forum för alla som jobbar inom socialt arbete. Socialstyrelsen kommer att delta på flera seminarium:

Att upptäcka och bedöma hedersrelaterat våld

Tid: Dag 1, kl. 11.10 (Spår 2G)

Användarstöd BBIC:s variabler för systematisk uppföljning

Tid: Dag 1, kl. 12.20 (Spår 3A)

När äldreomsorgen möter missbruk/Beroendebehandling för kvinnor med samsjuklighet

Tid: Dag 1, kl. 13.30 (Spår 4F) 

Nationellt stöd för yrkesintroduktion samt handläggning och dokumentation för den sociala barn- och ungdomsvården

Tid: Dag 2, kl. 11.20 (Spår 9E)

IBIC och systematisk uppföljning

Tid: Dag 2, kl. 11.20 (Spår 9F)

Läs hela programmet

Anmäl dig här