Seminarium om äldres ätande, sväljning och munhälsa

Seminarium

Kostnadsfritt
29 nov - 2022
08:30 - 12:00
Socialstyrelsen och Logopedförbundet arrangerar ett gemensamt seminarium med fokus på hur personal i vård och omsorg samt tandvård tillsammans kan främja välbefinnande för målgruppen äldre. Med ett personcentrerat förhållningssätt kan fler kompetenser samverka runt personer som behöver stöd och behandling för fungerande måltider och nutrition.

Innehåll

 • Ett näringsrikt samarbete så att färre äldre personer drabbas av undernäring. Lena Martin, Socialstyrelsen.

 • Tandvård och munhälsa, uppdaterade nationella riktlinjer.
  Peter Lundholm, Socialstyrelsen

 • Dysfagi – vad behövs inom vård och omsorg?
  Logoped Patricia Hägglund, forskare vid Umeå Universitet

 • Nutrition främjas med ett gott samarbete mellan kommun och region.
  Stina Engelheart, dietist i Örebro kommun och affilierad forskare Örebro Universitet.

 • Munhälsa.
  Tandhygienist Linnea Ryman, verksamhetschef, Region Örebro

 • Nytt utbildningspaket om ät- och sväljsvårigheter.
  Logopedförbundet.

Anmälan

Anmäl dig här till seminarium om äldres ätande, sväljning och munhälsa

I anmälan anger du om du vill delta på plats hos oss på Socialstyrelsen eller via Skype.

Antalet platser på plats är begränsat. Du som eventuellt inte får plats får via mejl en länk att delta via via Skype.

Målgrupp

Seminariet vänder sig främst till professioner och beslutsfattare inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården – men alla intresserade är välkomna.

Kontakt

Peter Lundholm
Kerstin Wiström

Information till dig som anmäler dig till Socialstyrelsens seminarium

Webbinariet kommer att spelas in och distribueras till deltagarna i efterhand.

Detta webbinarium sker digitalt, via Skype, Teams eller Zoom. Det är den digitala lösning som Socialstyrelsen i nuläget, med hänsyn till tekniken, bedömer vara möjlig för genomförandet.

Du som deltar i mötet behöver vara införstådd med att dina personuppgifter (såsom namn och mejladress) samt uppgifter som lämnas i chatt och samtalslogg kan komma att överföras till tredje land genom denna digitala lösning. Under pågående möte är det därför särskilt viktigt att du tänker på vad du skriver i chatten och vilka uppgifter du delar i övrigt. Känsliga personuppgifter och andra skyddsvärda uppgifter bör överhuvudtaget inte behandlas. Du har möjlighet att, med hänsyn till ovan, välja att avstå från att delta i webbinariet.

Det kommer att finnas möjlighet att ta del av presentationen och delar av den övriga information som behandlas i efterhand samt vid behov ställa kompletterande frågor (samtliga diskussioner i chatt kommer dock inte att dokumenteras).

I syfte att administrera din anmälan och deltagande vid Socialstyrelsens webbinarium behandlar vi dina personuppgifter. Vi vill nedan informera dig om hur personuppgifterna behandlas och hur du ska gå tillväga om du vill att behandlingen av dina personuppgifter ska upphöra.

De personuppgifter som du anger i anmälningsformuläret, dvs. namn, e-postadress och organisation behandlas på så vis att de sammanställs i en deltagarförteckning som används internt i statistik- och bokföringssyfte. Dina personuppgifter lagras även tillfälligt i enkätverktyget Survey Generator som tillhandahålls av ett personuppgiftsbiträde.
Enkätverktyget gallras efter genomfört seminarium. Övriga personuppgifter lagras i enlighet med arkiv- och bokföringslagstiftningen.

Den rättsliga grunden för ovanstående personuppgiftsbehandling är fullgörande av avtal, dvs. administrera ditt deltagande vid aktuellt seminarium.
Du har rätt att begära ett registerutdrag, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning, rätt att invända mot behandlingen, samt rätt att begära att uppgifterna flytttas. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Har du frågor, funderingar och i övrigt vill komma i kontakt med oss kan du vända dig till seminarium@socialstyrelsen.se.

Socialstyrelsen har även ett dataskyddsombud, som du når via dataskyddsombud@socialstyrelsen.se.

Mer information om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter