Rekrytering till uppdrag för att hjälpa barn

Konferens

15 maj - 2019
09:00
Tillsammans med representanter från de fyra norra länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, bjuder Socialstyrelsen in till en gemensam konferens om rekrytering till uppdrag för att hjälpa barn.

Många kommuner vittnar om ett stort behov av framförallt familjehem. Konferensen fokuserar på att utveckla rekryteringsarbetet och ge kommunerna en möjlighet att samverka över länsgränserna, ta del av andras erfarenheter och regionala initiativ.

Vem konferensen riktar sig till

Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom de fyra norra länen som handläggare på socialförvaltning och ansvarar för rekrytering av personer till lagreglerade frivilliga uppdrag. Inbjudan riktar sig också till gruppchefer för familjehemssekreterare, men också familjehems-sekreterare, samordnare och andra som arbetar med rekrytering. Välkomna är också kommunikatörer. 

Antalet platser är begränsat till 80 personer och konferensen är kostnadsfri. 

Arrangörer

Socialstyrelsen tillsammans med länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Avgift

Pris: Konferensen är kostandsfri men ej meddelat återbud debiteras en avgift på 500:- (ex moms). Platsen kan dock överlåtas till annan person.

Anmälan

Anmäl dig här

Alla deltagare välkomnas att ta med sig exempel och idéer på rekryterings-insatser som visas upp i en enklare utställning. 

Max antal deltagare per kommun är 2 personer och det är först till kvarn som gäller. 

För frågor kring anmälan, kontakta: Eva Margaretha Hägglund, margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se