Personcentrerat arbetssätt vid allvarliga psykiatriska tillstånd och beroende eller skadligt bruk

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  25 okt - 2023
Tid  13:00 - 15:15
Den 25 oktober arrangerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ett kostnadsfritt webbinarium om personcentrerad vård och omsorg vid allvarliga psykiatriska tillstånd och samsjuklighet med beroende eller skadligt bruk. Ta del av bland annat erfarenheter från ett ACT-team i Malmö och ett LSS-boende i Göteborg.

Personcentrerad vård och omsorg organiseras kring en person så att hen får en starkare roll och mer inflytande. Arbetssättet präglas av

  • samarbete mellan olika aktörer 
  • att personalen lyssnar på personens berättelse 
  • en strävan efter att skapa tillitsfulla relationer 
  • att insatserna som erbjuds är anpassade efter personens önskan, behov och förutsättningar.
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, anordnar webbinarier som fokuserar på möjligheter när vård och omsorg ställer om till ett personcentrerat arbetssätt. Detta webbinarium handlar om hur arbetssättet kan användas vid allvarliga psykiatriska tillstånd och samsjuklighet med beroende eller skadligt bruk. 
 
Hur kan hälso- och sjukvården och socialtjänsten genom ett personcentrerat arbetssätt skapa förutsättningar för återhämtning och ett meningsfullt liv?
 
Hur påverkas personalens arbetssätt, vårdens och omsorgens organisering, ledning och beslutsfattare? 

Målgrupp 

Vård- och omsorgspersonal, chefer och beslutsfattare på olika nivåer i verksamheter som möter personer med psykiatriska tillstånd och samsjuklighet med beroende eller skadligt bruk.

Program

  • "När jag kom till insikt och fick rätt vård och stöd" – Ylva, Hjärnkollambassadör med erfarenhet av psykiatriska tillstånd och samsjuklighet med beroende, och Mårten Jansson, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH
  • Samsjuklighetsutredningens fokus på en personcentrerad, behovsanpassad och samordnad vård och omsorg 
  • Vikten av att bygga tillitsfulla relationer i vård och omsorg och hur man når dit 
  • Praktisk implementering av ett personcentrerat arbetssätt och evidensbaserade metoder i Boende med särskild service enligt LSS för personer med samsjuklighet i Göteborgs stad 
  • Så erbjuder vi vård och stöd utifrån personens behov och förutsättningar på ACT-teamet i Malmö 

Anmälan 

Ingen anmälan behövs. Här hittar du mer information och länk (Zoom) till webbinariet – Uppdrag psykisk hälsa, SKR