Personcentrerad vård och omsorg vid komplex psykiatrisk problematik

Webbinarium

Kostnadsfritt
31 maj - 2023
13:00 - 16:00
SKR och Socialstyrelsen bjuder in till ett webbinarium om hur hälso- och sjukvården och socialtjänst genom en personcentrerad och kunskapsbaserad vård och omsorg kan skapa förutsättningar för återhämtning och ett meningsfullt liv för personer med komplex psykiatrisk problematik.

Innehåll

Att arbeta för en personcentrerad vård och omsorg är en viktig del i den nationella omställningen mot en god och nära vård och arbetet mot framtidens socialtjänst. Men vad innebär personcentrerad vård och omsorg i mötet med personer med komplex psykiatrisk problematik?

  • Hur kan hälso- och sjukvård och socialtjänst, i praktiken möta personer med allvarliga psykiatriska tillstånd, funktionsnedsättning och omfattande behov? Det kan tillexempel handla om samsjuklighet mellan beroende- och psykossjukdom, allvarliga självskador och autism, suicidalitet, hemlöshet och social utsatthet.

  • Vad krävs av personalen, ledningen och organisationen?

  • Hur kan man göra när personen inte vill ta emot vård och stöd som erbjuds men omgivningen ser stora behov?

Målgrupp

  • Vård- och omsorgspersonal

  • Socialtjänst

  • Chefer och beslutsfattare på olika nivåer i verksamheter som möter personer med psykisk funktionsnedsättning.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 29 maj.

Läs mer och anmäl dig här