Öppet forum om Snomed CT för användare - oktober

Webbinarium

2 okt - 2020
09:00 - 10:00
Från och med oktober kommer Socialstyrelsen att erbjuda månatliga öppna digitala forummöten där du som användare av Snomed CT kan få diskutera dina frågor.
Gå till eventsida

Frågorna kan helst skickas in i förväg. Forummötena är öppna, vilket innebär att även de som inte skickat in frågor kan delta. Vi ser det som värdefullt att sedan kunna sprida information om frågor och svar från mötena.

Första mötet hålls den 2 oktober kl 9–10. Frågor skickas in till ehalsa@socialstyrelsen.se.

Läs frågor och svar som kom upp i detta forum