Öppet forum om Snomed CT för professionella användare

Webbinarium

7 maj - 2021
09:00 - 10:00
Från och med oktober kommer Socialstyrelsen att erbjuda månatliga öppna digitala forummöten där du som professionell användare av Snomed CT kan få diskutera dina frågor. Ingen föranmälan krävs

Forummötena är öppna, vilket innebär att även de som inte skickat in frågor kan delta. Vi ser det som värdefullt att sedan kunna sprida information om frågor och svar från mötena. 

Frågor skickas in till ehalsa@socialstyrelsen.se.

Anslut till Microsoft Teams-möte