Öppet forum om Snomed CT för användare

Webbinarium

7 maj - 2021
09:00 - 10:00
Från och med oktober kommer Socialstyrelsen att erbjuda månatliga öppna digitala forummöten där du som användare av Snomed CT kan få diskutera dina frågor. Ingen föranmälan krävs

Forummötena är öppna, vilket innebär att även de som inte skickat in frågor kan delta. Vi ser det som värdefullt att sedan kunna sprida information om frågor och svar från mötena. 

Läs frågor och svar som kom upp i detta forum