Öppet forum om Snomed CT för användare - april

Webbinarium

9 apr - 2021
09:00 - 10:00
Socialstyrelsen erbjuder öppna digitala forummöten där du som användare av Snomed CT kan diskutera dina frågor. Mötena arrangeras en gång i månaden och du får gärna skicka in dina frågor i förväg. Däremot krävs ingen föranmälan för att delta.

Forummötena är öppna, vilket innebär att även de som inte skickat in frågor kan delta. Vi ser det som värdefullt att sedan kunna sprida information om frågor och svar från mötena. 

 Frågor skickas in till ehalsa@socialstyrelsen.se.

Läs frågor och svar som kom upp i detta forum