Öppet forum om Snomed CT för användare

Webbinarium

Kostnadsfritt
3 dec - 2021
09:00 - 10:00
Socialstyrelsen erbjuder öppna digitala forummöten där du som användare av Snomed CT kan få diskutera dina frågor. Du behöver inte föranmäla dig men det går bra att skicka in frågor i förväg till ehalsa@socialstyrelsen.se
Klicka på den här länken för att delta på mötet

Vi ser det som värdefullt att kunna sprida information och du kommer i efterhand att kunna finna frågor och svar från respektive möte här i kalendern. 

Minnesanteckningar Snomed CT Forummöte 3 december (pdf)